zdraví

 

V chovu se provadí pravidelné zdravotní zkoušky (brucela, maedi visna, infekční epididymitis...).

Stádo má status úředně prostého nákaz dle metodiky SVS.

Náš chov splňuje veškerá evropská nařzení a bez potíží exportujeme zvířata i do zahraničí.


Vakcinace na pasterelu a clostridiové infekce Heptavac Plus

GENOTYPIZACE plemenných zvířat na odolnost vůči SCRAPII.

 

 


© 2007 2008 2009 2010 2011Ranč beraní ráj