užitkové křížení ovcí - zkušenosti, výsledky

 

V první řadě musíme podotknout, že toto je pohled do historie a na naší farmě v posledních letech, kvůli vysoké poptávce po čistokrevných zvířatech, křížení již nepraktikujeme. Nevylučujeme, že někdy v budoucnosti možná, ale nyní se na nás prosím s žádnostmi o křížence neobracejte.


S užitkovým křížením jsme na naší farmě kdysi začali zprvu jen u několika starších bahnic, které nemají průkazy původu. Důvod byl jediný - chtěli jsme zkusit, jaké budou porody, zda lehké či těžké a jaké budou mít jehňata po masných beranech přírůstky.

První masný beran, kterého jsme na romanovky používali, byl plemene Suffolk, dalším rokem beran Berrichone du Cher. Přírůstky u jehňat byly velmi slušné, s porody u Suffolka v otcovské pozici byl občas nějaký problémek, ale nic hrozného. Ovšem vše jsme si "vybrali" u porodů po beranovi Berrichon du Cher. Jehňata se rodila veliká, nebylo vyjímkou, že i jehňata z trojčat měla porodní váhu přes 4 kg (to je 12kg jehňat, která bahnice odnosila a porodila!). Porody byly bohužel většinou komplikované, hlavně z důvodů mohutných nadočnicových oblouků po Berrichonovi.
Začali jsme tedy hledat masné plemeno, se kterým bychom mohli romanovské bahnice křížit. Hlavní podmínkou byl předpoklad lehkých porodů bahnic a slušné přírůstky jehňat.

A tak jsme objevili Clun Foresta.
Cluni mají hlavy malé, mnohdy to ve srovnání s mohutným tělem vypadá až humorně. A přírůstky mají vysoké. Na jaře roku 2005 jsme tedy sehnali prvního berana Clun Foresta a připustili s ním první romanovské bahnice. Výsledek byl a je úžasný. Narozená jehňata mají hlavičky mnohdy i menší než romanovská jehňata, porody jsou povětšinou naprosto bezproblémové a jehňata rostou báječně. Zkusmo jsme zařadili do chovu několik těchto kříženek - jehnic. Jejich tělesný rámec je větší než u romanovky, většinou i větší než u Clun Foresta. Již na prvních porodech daly tyto jehnice dvojčata, na dalších trojčata.
Jejich potomci (F2 generace) mají samozřejmě ještě vyšší přírůstky než F1 generace. A co je hlavní - odchovávají si i trojčata zcela samy. To je jeden z hlavních důvodů proč tyto jehnice prodáváme hlavně velko- i malochovatelům do užitkových chovů, kde výsledným produktem je právě jatečné jehně.

Časem nám Clun Foresti natolik učarovali, že jsme se je rozhodli chovat i v čistokrevné formě a importovali jsme jehnice a další plemenné berany z Holandska. Ale to už je povídání pro jinou kapitolu :o)

 


© 2007 2008 2009 2010 2011Ranč beraní ráj