prodej-sale-vendre - jehňata k porážce

 

 

Po dohodě lze odebrat na naší farmě jehňata na porážku

Výsledná hmotnost JOT trupu 10 - 20 kg ( jatečný trup + játra, ledviny a kořínek)


© 2007 2008 2009 2010 2011Ranč beraní ráj