prodej-sale-vendre - clun forest - jehnice

 

Jehnice Clun Forest byly poprvé v ČR k prodeji v roce 2010. Po těchto jehničkách je poptávka vyšší, než jsou možnosti všech chovatelů v České republice.

Jehňata clun forest se začala rodit koncem února 2015. V tuto chvíli netušíme, kolik se narodí jehniček, ale velké množství je jich již nyní zamluvených. Na pokrytí poptávky budoucích chovatelů clun foresta spolupracujeme s ostatními stávajícími chovateli v ČR, takže pokud máte vážný zájem, kontaktujte nás co nejdříve, pokusíme se Vám vyhovět.

***Jehnice Clun Forest prodáváme z rozhodnutí Clubu Clun Forest sheep České republiky pouze do chovů, které se zapojí do kontroly užitkovosti!
Pokud Váš chov v KU v tuto chvíli není a máte o jehnice zájem, nebojte se, se zapojením do kontroly užitkovosti Vám pomůžeme.
***

Jehničky jsou s průkazem původu, jejich otcové jsou vesměs berani importovaní ze zahraničí. 

Samozřejmostí je, že umíme pro začínající chovatele "složit" nepříbuznou skupinu jehnic a beránka.

Cena: 6000 Kč + 15% DPH

 Úžasný mateřský instinkt, odolnost vůči nepříznivým klimatickým vlivům, plodnost cca 170%, vysoké přírůstky potomků.

 


© 2007 2008 2009 2010 2011Ranč beraní ráj